De Accountantscontrole in de jeugdzorg

Gepubliceerd 7 jaren geleden

Het jaar 2015 zit er bijna op en iedereen maakt zich klaar om de jaarafsluiting uit te voeren. Nu doet zich het vreemde fenomeen voor dat elke gemeente wil dat  de jaarrekening van de zorgaanbieder binnen de kortst mogelijke keren(1 maart is al heel laat, liefst 1 februari)) is goedgekeurd door de accountant van de zorgaanbieder. Het argument daarbij is dat de accountant van de gemeente de jaarrekening alleen kan goedkeuren als de gegevens van de zorgaanbieder ook zijn goedgekeurd.

Volgens mij is dit een zinloze exercitie en voegt het niets toe aan de betrouwbaarheid van de gepresenteerde cijfers. In geen enkele bedrijfstak worden de jaarrekeningen zodanig aan elkaar geknoopt dat de laatste jaarrekening in de keten pas kan worden geaccordeerd als alle voorgaande jaarrekeningen in de keten zijn goedgekeurd,

Ik kan mij ook niet voorstellen dat er, bijvoorbeeld in de ICT projecten van de overheid, eerst  een goedgekeurde jaarrekening van de leverancier aanwezig moest zijn, voordat de jaarrekening van het betreffende ministerie of andere overheidsinstantie kan worden goedgekeurd. In dat geval zouden sommige overheidsinstanties, naar ik meen,  al jaren geen goedgekeurde jaarrekening meer hebben gehad!  Waarom zou dit dan wel moeten in de zorg?

Door al deze controles aan elkaar te knopen ontstaat er niet alleen een geweldige druk op de controlerende instanties, maar ook op de zorgaanbieders, hetgeen zonder twijfel zal leiden tot kwaliteitsverlies (en fouten). De ervaring leert dat het efficiënt en effectief is om tijdstip gebonden werkzaamheden zoveel als mogelijk te vervangen door tijdgebonden werkzaamheden. Dit leidt tot minder piekbelasting in een organisatie en dus een lagere bezetting en het verhoogt de kwaliteit ook nog eens.

Overigens zijn al die regels wel goed voor de omzet van de betreffende sector :).

Stelling

Een accountant kan de jaarrekening van een gemeente goedkeuren, zonder dat alle jaarrekeningen van de leveranciers zijn goedgekeurd (desnoods met een voorbehoud). Aansluiting bij de systematiek van de belastingdienst (waar je een jaar de tijd hebt om de definitieve en goedgekeurde jaarrekening op te stellen) is dan ook een goede zaak.