Minister Schippers en het creëren van inkoopmacht

Gepubliceerd 7 jaren geleden

Al enige tijd zijn de prijzen van medicijnen in de zorg onderwerp van gesprek. Vorige week lanceerde minister Schippers het plan om gezamenlijk medicijnen te gaan inkopen. Binnen Nederland is het de bedoeling dat de overheid, ziekenhuizen en verzekeraars de handen ineen slaan om betere contracten met de farmaceutische industrie te kunnen sluiten.

Maar ze wil verder gaan. Haar plan is zoveel mogelijk landen in Europa erbij te gaan betrekken om zodoende voldoende inkoopmacht te creëren en dus beter prijzen te bedingen.

Laat het helder zijn, een loffelijk streven, goed voor de portemonnee van ons allemaal en hoop voor hen, die afhankelijk zijn van zeer dure medicijnen.

Maar, het schuurt wel.....

Als bijvoorbeeld huisartsen in een regio zich verenigen om nog een beetje invloed te hebben op de inhoud van het zorgcontract dat de verzekeraars hen voorleggen, worden ze direct beticht van economisch machtsmisbruik en dreigt een boete van de ACM.

De oplossing om zonder ingrepen van de ACM inkoopmacht te creëren is fuseren. Dit zie je dan ook op grote schaal bij de ziekenhuizen gebeuren. Vervolgens beginnen de verzekeraars weer te klagen dat ze bij deze ziekenhuizen eigenlijk alleen maar bij het kruisje kunnen tekenen, omdat deze ziekenhuizen onmisbaar zijn voor de dekking van voldoende zorginkoop in de betreffende regio.

De principiële vraag rijst dus of al die regeltjes op dit gebied niet contraproductief werken. Het dwingt partijen omwille van inkoopmacht te gaan fuseren, terwijl het maar helemaal de vraag is of hiermee ook de totale dienstverlening verbetert. Kleine partijen zijn in dit krachtenspel sowieso de klos (niet alleen in de zorg overigens).

Minister Schippers loopt bij de inkoop van medicijnen in feite  tegen dezelfde problemen aan als menig zorgaanbieder. Verschil is dat zij als minister iets gaat doen, wat niet is geoorloofd aan de gewone man. De Romeinen hadden daar al een mooi spreekwoord voor:

Quod licet Iovi, non licet bovi

Voor de niet-latinisten onder ons: Wat Jupiter mag, mag het vee nog niet.

Tagged Inkoopmacht