Verzoek zorgtoewijzing jeugdzorg

Gepubliceerd 7 jaren geleden

Met ingang van 2016 is er een nieuw bericht gecomponeerd door ZIN (Zorginstituut Nederland). Dit bericht draag de codenaam JW315 en heet 'Verzoek tot zorgtoewijzing'.

Ondanks dat het op zijn Hollands gezegd sterft van de berichten in de jeugdzorg vult dit bericht een gat in het berichtenverkeer. Indertijd is op het laatste moment in Den Haag de beslissing genomen om de GGZ Jeugd ook onder te brengen bij de jeugdzorg gemeenten.  Het verhaal gaat dat dit een uitruil tussen twee ministers is geweest, waarbij de ene dan de GGZ jeugd bij de jeugdzorg mocht onderbrengen, terwijl de ander dan een nieuwe snelweg mocht aanleggen.

Maar goed, de GGZ jeugd valt nu ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De verwijzing hierbij loopt echter meestal niet via de gemeenten, maar o.a. via de huisarts. Dus zijn de gemeenten niet op de hoogte van deze zorg, terwijl ze dat wel willen.  In 2015 zijn hiervoor allerlei lapmiddelen bedacht, welke dikwijls op gespannen voet stonden met de privacy (zoals doorgeven via de email).

Maar JW315 is de oplossing voor dit probleem. Een bericht, waarbij zeker nog de nodige vragen blijven bestaan, wat je waar precies moet invullen, maar niettemin een goede aanzet tot een veilige oplossing.

In Jeunesse hebben we het aanmaken van dit bericht als volgt opgelost. Als je een zorgtraject voor een cliënt opent, dan kun je na het invullen van de basisgegevens het bericht aanmaken en verzenden via Vecozo. Nadat het bericht is aangemaakt wordt de 'datum aangemeld bij gemeente' gevuld en is het wachten op het retourbericht.

Zodra het retourbericht is opgehaald, wordt dit gesignaleerd bij het betreffende zorgtraject door een groen vinkje (akkoord) of  een rood kruis (niet juist). Deze laatste variant zal in de praktijk in feite niet voorkomen, omdat het bericht eigenlijk alleen wordt beoordeeld op formele correctheid.

De feitelijke zorgtoewijzing vindt plaats met bericht JW301. Gevolgd door het retourbericht JW302 van de zorgaanbieder.

Overigens zij vermeld dat veel zorgaanbieders denken dat ze pas met de zorg mogen beginnen als ze een zorgtoewijzing van de gemeente hebben ontvangen. Indien echter een huisarts een cliënt naar u verwijst, mag de gemeente NIET weigeren en kan de zorg gewoon beginnen. Let wel even op de begindatum en einddatum van de beschikking, want de behandeling moet binnen de geldigheidsperiode van beschikking plaatsvinden. Formeel heeft de gemeente ook dan geen reden tot weigeren, maar het kost allemaal weer tijd en energie om het dan alsnog rond te krijgen.